Диспетчер по тепловой энергии:
 +38(050)348-22-26
Диспетчер по обслуживанию внутридрмовых сетей:
 +38(050)305-18-51  +38(063)337-39-73
 +38(06274)3-95-10
 Написать нам
Новости
2017-10-26
Пояснювальна записка
 До розрахунку тарифів на теплову енергію для потреб
населення, бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) м. Бахмут на опалювальний період 2017-2018 рр.
Діючі тарифи ТОВ «Бахмут-Енергія» на теплову енергію  для всіх категорій споживачів було розраховано підприємством та затверджено НКРЕКП в грудні 2013 року.
В структурі тарифів враховані витрати відповідно діючим цінам 2013 року. За період 2013-2017 рр корегування тарифів НКРЕКП відбувалось тільки в окремих статтях витрат, таких як «Паливо» «Електроенергія» та «Заробітна плата». Це призвело до збитковості тарифів на теплову енергію . На виконання Постанови КМУ «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 22.03.2017 року №187,ст.14 Закону України «Про ринок природного газу» та IV розділу Постанови НКРЕКП «Про затвердження правил постачання природного газу» від 30.09.2015 № 2496 «ТОВ «Бахмут-Енергія» забов’язано купувати природний газ для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів тільки в НАК «Нафтогаз України».  Згідно проектів Договорів на постачання природного газу, які було надано ТОВ «Бахмут-Енергія» для розгляду та підписання НАК «Нафтогаз України», та прейскуранту на природний газ діючого з  1 травня 2017 року , який розміщено на офіційному сайті НАК «Нафтогаз України» продаж газу для виробників теплової енергії відбувається за цінами: Для виробництва теплової енергії , яка споживається бюджетними установами/організаціями   - 7907,20 грн/тис куб.м без ПДВ. Для виробництва теплової енергії , яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями  – 7907,20 грн/тис куб.м без ПДВ. Ціна газу для виробництва теплової енергії для бюджетних установ,  закладена в  тарифі ,дорівнює 4942,00 грн/тис. м куб без ПДВ (затверджена Постановою КМУ від 14.12. 2016 р. № 937,  діяла до 31.03.2017р.) , а для інших споживачів (крім населення)  - 7090 грн /тис. м куб. без ПДВ. На виконання ст..20 Закону України «Про теплопостачання» в якій зазначається, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії й встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається, ТОВ «Бахмут – Енергія» виконало економічно обгрунтований розрахунок тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів підприємства. Запланована реалізації тепла на 2017-2018 рр дорівнює 169388 Гкал на рік (м.Бахмут – 158010 Гкал, м. Соледар – 11378 Гкал). Реалізацію було  розраховано та узгоджено в НКРЕКП в 2013 р. ,під час  затвердження витрат для  діючих тарифів на теплову енергію ТОВ «Бахмут-Енергія», а також були затверджені обсяги  газу, електроенергії та води для виробництва такої кількості тепла. Фактична реалізація тепла за останні п’ять років відображена в таблиці:
Реалізація тепла, Гкал
рік населення бюджет інші всього
2012 122493 29799 6833 159125
2013 104341 24897 5538 134776
2014 107051 24847 5554 137452
2015 103541 23180 4606 131327
2016 122405 27649 4959 155013
Середня реалізація 111966 26074 5498 143539
 
Середня реалізація теплової енергії ТОВ «Бахмут-Енергія»  за п’ять років складає 143539 Гкал. Якщо за основу для розрахунків нового тарифу на теплову енергію взяти фактичну середню  реалізацію, то витрати на 1 Гкал по статтям  «Паливо», «Електроенергія», «Вода» будуть співпадати з витратами в запланованих тарифах, тому що питомі витрати  по цим статтям не зміняться від обсягів реалізації. Що до витрат по іншим статтям, - їх розмір в вартості 1 Гкал зросте, тому що  вони не залежать від обсягів реалізації тепла, а лише від фактичних витрат підприємства.  В підсумку вартість 1 Гкал по всім категоріям споживачів зросте.
Для розрахунку статі «витрати палива» враховані витрати газу  по котельнях підприємства, розраховані  для річного обсягу виробництва теплової енергії ТОВ «Бахмут-Енергія». На виробництво 1 Гкал тепла потрібно 153,027 куб м газу ,планова реалізація тепла в м. Бахмут для населення – 116441 Гкал, для бюджетних установ – 31972 Гкал, для інших споживачів (крім населення) – 9597 Гкал,
в м. Соледар для населення – 8172 Гкал, для бюджетних установ – 2381 Гкал, для інших споживачів (крім населення) – 825 Гкал.
Для розрахунку по статі «витрати електроенергії» враховані данні із зведеної таблиці планових витрат електроенергії по котельням для виробництва  теплової енергії для м. Бахмут – 4109487 кВт, для м. Соледарі –295917 кВт та ціна електроенергії 2 класу для не побутових установ  на 01.09.2017р – 1,97688 грн/кВт*год без ПДВ. Розподіл по категоріям споживачів було зроблено відповідно до обсягів планової реалізації тепла. Для виробництва 1 Гкал необхідно 26,008 кВт електроенергії,.
 Для розрахунку  статті « вода для технологічних потреб та водовідведення»  враховані виробничі витрати та втрати води при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії для м. Бахмут – 56359 куб.м та ціна води затверджена на засіданні НКРЕКП 12.10.2017р– 20,89 грн/куб м без ПДВ, для м. Соледар – 47261 куб.м та ціна води на 01.10.2017р– 18,34 грн/куб м без ПДВ.
За основу для розрахунку  статей  «Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси», «Амортизаційні відрахування» в структурі тарифів враховані фактичні витрати за 6 місяців 2017 року, переведені в очікуваний результат за 12 місяців та порівняні з фактичними витратами  підприємства за 2016 рік та діючими тарифами.
Для розрахунку    статті «інші матеріали» в структурі тарифів , фактичні витрати за 1 квартал 2017 року переведено в очікуваний результат за 12 місяців та порівняно з фактичними витратами  підприємства за 2016 рік та витратами в діючих тарифах.
Розподіл  витрат по статті « інші прямі витрати»  розраховано на підставі фактичних даних по виробництву, транспортуванню, постачанню, загальновиробничим та адміністративним витратам.
Для витрат на заробітну плату в тарифах враховані дані з  штатного розкладу на 2018 р. , розрахованого на підставі затвердженого розміру мінімальної заробітної плати на 2018 р – 3723,00 грн/міс та прожиткового мінімуму на 2018 р – 1762,00 грн/міс. Розподіл по видам діяльності Виробництво, Транспортування , Постачання було розраховано відповідно фактично нарахованої заробітної плати  за 6 місяців 2017 р по підприємству .
Розрахунок витрат по статтям «погашення основної суми запозичень,використаних для забезпечення провадження ліцензійної діяльності» та  «Фінансові витрати, % по кредитам».
На виконання вимог п.п. 7.2, п. 7 Концесійного договору від 24.07.2007р. між ТОВ «Бахмут –Енергія» та Бахмутською міською радою, підприємством  на покращення об’єкту концесії згідно п.п 7.1 договору було взято кредити на суму 2,8 млн євро.
На 01.10.2017 р сума кредитних забов’язань по Договорам займу складає 64498,47 тис грн.. Залишок терміну концесії – 30 років, отже сума річних витрат по статі «погашення основної суми запозичень,використаних для забезпечення провадження ліцензійної діяльності» : 64498,47 тис грн. / 30 = 2149,95 тис грн./рік . З них в  тариф на теплову енергію для м. Бахмут  зарахується 93,3% від загальної суми , відповідно до  запланованих об’ємів реалізації тепла - 2064,05 тис грн., для м. Соледар  зарахується 6,7% від загальної суми – 133,05 тис грн.
На 01.10.2017 р сума  нарахованих відсотків   по Договорам займу за 6 місяців 2017 р складає 3277,301 тис грн., план за 12 місяців – 3277,301*2 = 6554,602 тис грн..  планова реалізація по підприємству – 169388 Гкал, тобто на 1 Гкал доводиться : 6554,602/169388 = 0,0387 тис грн..
Розрахунок  статті «Резервний капітал» було зроблено відповідно до п.9.3, р. 9 Статуту  ТОВ «Бахмут-Енергія» . Резервний фонду формується з чистого прибутку Товариства, що становить не менше 25% статутного капіталу. Відрахування в резервний фонд проводяться щорічно в розмірі 5% від суми чистого річного прибутку до накопичення фондів зазначеного розміру. Створення резервного капіталу є обов'язковим для акціонерних товариств і підприємств з іноземними інвестиціями. Статутний капітал підприємства складає 5 000 000 грн (Статут Товариства р.6, п.6.5). Отже резервний фонд ТОВ «Бахмут-Енергія» повинен бути  1 250,00 тис. грн, з них в прибутковій частині тарифу на теплову енергію м. Бахмут – 1140,14 тис грн., м. Соледар – 109,97 тис грн.  Після розрахунку всіх складових статей структури тарифу  , було отримано тарифи на теплову енергію :
В м. Бахмут:
Для потреб Населення (послуга) – 1239,14 грн/ Гкал без ПДВ (40,74 грн/кв.м з ПДВ), в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 16 %, рівень рентабельності - 2,00%.
Для потреб бюджетних організацій – 1692,87 грн/Гкал без ПДВ, в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 47,9 %, рівень рентабельності – 1,46%.
Для потреб інших організацій(крім населення) – 1692,95 грн/Гкал без ПДВ, в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 14,9 % ,рівень рентабельності – 1,46%.
В м. Соледар:
Для потреб Населення – 1313,35грн/ Гкал без ПДВ (43,18 грн/кв.м з ПДВ), в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 23 %, рівень рентабельності - 2,00%.
Для потреб бюджетних організацій – 1674,06 грн/Гкал без ПДВ, в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 46 %, рівень рентабельності – 1,54%.
Для потреб інших організацій(крім населення) – 1686,64 грн/Гкал без ПДВ, в порівнянні з діючим тарифом збільшення  на 14 % ,рівень рентабельності – 1,51%.
←Вернутся назад    Вывод на печать